Over de sjoel

 Sjoel Beth Shalom
is een sjoel om trots op te zijn!

Waarom? Hoezo? Bekijkt u hieronder “onze 10 geboden”:

I           Wij hebben op sjabbat zeer goed bezochte middag-, avond- en ochtenddiensten.

II          Dit geldt ook voor alle Chagiem en Hoge Feestdagen.

III         Wij houden – door het Rabbinaat gesanctioneerde uitvoering van de – sjoeldiensten, met formidabele inzet van diverse voorgangers, sprekers, leraren en gabbaiem.

IV        Onze bezoekers variëren van jong tot oud en zijn van allerlei pluimage,  mannen en vrouwen, woonachtig in Beth Shalom zelf of in de omgeving.

V         Bij ons geen onenigheid, geen politiek,  geen eigen belangen.

VI        Onze kiddoesjiem zijn altijd gezellig, met een diversiteit aan koek en andere soorten van lekkernijen en worden vaak gesponsord.

VII       Een vaste ‘poule’ van dames verzorgt week in week uit de kiddoesjiem. In de winter zorgen zij er tevens voor dat de seoeda sjlisjiet klaar staat.

VIII      Nieuwe bewoners en nieuwe gezichten in sjoel worden altijd hartelijk verwelkomd  in sjoel en bij de kiddoesj.

IX        Wij organiseren door het jaar diverse maaltijden op sjabbat.

X         Dit alles onder de verantwoordelijkheid van het sjoelbestuur van sjoel Beth Shalom, waarvan de leden zorgen voor de organisatie, de basisvoorzieningen en het onderhoud van alle in sjoel gebruikte voorwerpen.

Contact:

Jef Raber tel:  0206462602

Max van Praag tel: 0206425684  met antwoordapparaat

info@sjoelbethshalom.nl