ANBI

Stichting Sjoel Beth Shalom
Kastelenstraat 80
1083 DE Amsterdam
RSIN:   850421251
info@sjoelbethshalom.nl

Bestuurssamenstelling per maatschappelijk kalenderjaar:
De bestuurders van de Stichting functioneren zonder daarvoor een beloning te ontvangen.
Zij ontvangen evenmin vergoedingen.

Opvraagbaar voor leden, sympathisanten en belanghebbenden.

Ons rekeningnummer is NL32ABNA0877902364 ten name van Sjoelcommissie Beth Shalom.

Hier zijn de ANBI gegevens over 2020 te vinden

Begroting 2021

Jaarverslag 2022

Verlies & Winstrekening 2022

Jaarverslag 2023

Verlies & Winstrekening 2023

De doelstelling van de Stichting Sjoel Beth Shalom is in de Akte Oprichting Stichting Sjoel Beth Shalom (artikel 2) als volgt beschreven:

De stichting heeft ten doel:

Het organiseren van sjoeldiensten evenals van andere daarmee verband houdende evenementen, zoals recepties en diverse samenkomsten, ten behoeve van de Sjoel van de stichting: Stichting Beth Shalom, gevestigd te Amsterdam, en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.